Idea Leasing firmą przyjazną klientowi

 

18 listopada 2016 r.

 

Podczas uroczystej gali 17 listopada 2016 r. Idea Leasing jako jedna z 30 instytucji otrzymała certyfikat „Firmy Przyjaznej Klientowi”, potwierdzający przynależność do grona firm o najwyższym standardzie obsługi. Godło przyznano na podstawie wyników niezależnych badań satysfakcji przeprowadzonych przez Fundację Obserwatorium Zarządzania. Warunkiem jego otrzymania było przejście szczegółowego procesu badawczego i spełnienie określonych w nim standardów.

 

Tytuł „Firma Przyjazna Klientowi” to najbardziej rozpoznawalne wśród Polaków wyróżnienie przyznawane za wysoką jakość obsługi. Program badawczy oparty o wystandaryzowany kwestionariusz jest realizowany od 12 lat, a Idea Leasing przystąpiła do niego po raz pierwszy.

 

W październiku niezależna firma badawcza przeprowadziła wywiady telefoniczne z grupą losowo wybranych 300 klientów, którzy w ostatnim czasie kontaktowali się z Biurem Obsługi Klienta Idea Leasing. Podczas rozmowy poproszono ich o ocenę czterech kluczowych obszarów obsługi: ocena współpracy, ocena kontaktu, skłonność do rekomendacji oraz ogólne zadowolenie. Najwyżej ocenionym obszarem certyfikacyjnym został ostatni kontakt z firmą (skuteczność realizacji sprawy) oraz uprzejmość i wysokie kompetencje pracowników.

 

Organizatorzy Programu w podsumowaniu tegorocznej edycji napisali m.in.:
Troska o dobro klienta, zaspokojenie jego potrzeb i oczekiwań, wysoka jakość obsługi oraz nieustanne budowanie zaufania do marki – to zbiór zasad, którymi kierują się laureaci godła Firma Przyjazna Klientowi. (…) Ważny jest jej styl, ponieważ certyfikat Firma Przyjazna Klientowi nadają klienci. To oni oceniają jakości obsługi, sposób w jaki firma się z nimi komunikuje, poziom w jakim zaspokaja ich potrzeby i oczekiwania. W czasie badania klienci oceniają także swoje zaufanie do marki oraz lojalność wobec niej. Certyfikatem zostają wyróżnione firmy, w których zadowoleni klienci zdecydowanie przeważają nad osobami mającymi zastrzeżenia do jakiegoś aspektu działalności firmy.

Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015