Idea Leasing i Getin Leasing połączyły siły

 

2 lutego 2018 r.

 

1 lutego 2018 r. spółki leasingowe Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A. przekształciły się w Idea Getin Leasing S.A. W wyniku fuzji powstała jedna z największych firm leasingowych w Polsce i Europie Środkowej, spółka rozwijająca się znacznie szybciej niż rynek, lider finansowania środków transportu dla firm.

 

Połączyliśmy dwie silne, równorzędne, doświadczone organizacje o ponadprzeciętnym potencjale rynkowym – komentuje Marek Bauer, któremu powierzono funkcję prezesa Zarządu Idea Getin Leasing S.A. – Suma najlepszych praktyk biznesowych oraz wysokie kompetencje naszego połączonego zespołu gwarantują klientom dostęp do najszerszej, kompleksowej oferty finansowej dla firm, dodatkowo wzmacnianej możliwościami Idea Banku oraz Getin Noble Banku, które finansują naszą działalność leasingową  – dodaje.

 

Strategicznym celem Idea Getin Leasing jest dalszy wzrost wyniku finansowego, umocnienie pozycji lidera pod względem wartości i ilości finansowanych pojazdów, rozwój innowacyjnych produktów dla przedsiębiorców oraz pozyskanie nowych partnerów biznesowych. – Zaproponujemy naszym klientom uzupełniający się portfel usług obu spółek, nowe produkty flotowe, atrakcyjniejsze warunki finansowe i jeszcze szybsze procesy. Stawiamy także na rozwój sieci sprzedaży, w tym kanałów zdalnych oraz dalsze podnoszenie kompetencji pracowników – zapowiada Marek Bauer, prezes Zarządu Idea Getin Leasing S.A.

 

Przed połączeniem prawnym, spółki przeanalizowały swoje procesy i przygotowywały się do integracji w obszarach IT, sprzedaży, operacji i procesów wewnętrznych. Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Getin Leasing S.A. na Idea Leasing S.A., jako podmiot przejmujący. Z dniem połączenia Idea Getin Leasing S.A. przejęła wszelkie prawa i obowiązki obu łączących się spółek. Połączenie obu spółek leasingowych nie wpłynie na zakres i warunki dotychczasowej współpracy z klientami oraz partnerami biznesowymi, a wszystkie umowy zawarte do 31 stycznia 2018 r. pozostają w mocy.

 

Synergia korzyści dla klientów

 

Przed połączeniem, Idea Leasing działała szczególnie w dwóch segmentach rynku: leasingu oraz zarządzania flotą, koncentrując się przede wszystkim na finansowaniu zakupu środków transportu ciężkiego oraz maszyn i urządzeń. Getin Leasing prowadził natomiast działalność w segmentach: leasingu i sprzedaży kredytów samochodowych, koncentrując się na finansowaniu zakupu pojazdów osobowych. Połączona spółka Idea Getin Leasing S.A. będzie oferować przedsiębiorcom pełną ofertę, skierowaną zarówno do MSP, jak i podmiotów dopiero rozpoczynających swoją działalność.

 

Idea Getin Leasing to doświadczony, kluczowy gracz rynku leasingu w Polsce. Jako jedna organizacja będziemy efektywnie wykorzystywać przewagi obu połączonych spółek, know-how podmiotów z dużym doświadczeniem na rynku i portfelem ponad 130 tys. aktywnych klientów – mówi Grzegorz Dziok, wiceprezes Zarządu Idea Getin Leasing S.A.

 

Fuzja Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A. to drugie połączenie spółek leasingowych realizowane wśród podmiotów powiązanych z Grupą Kapitałową Idea Banku w ciągu ostatnich lat. W 2014 r. Idea Bank S.A. nabyła i włączyła w struktury Idea Leasing S.A. jedną z największych polskich firm leasingowych – VB Leasing Polska S.A.

 

Aktywnie uczestniczymy w procesie konsolidacji polskiego rynku leasingu, który – obok kredytu – jest rynkiem strategicznym z punktu widzenia wspierania polskich inwestycji – podkreśla Marek Bauer. – Konsekwentnie budujemy nowoczesną, ambitną i sprawną organizację, zajmującą dziś czołowe miejsce w branży leasingowej i pożyczkowej. Tegoroczna fuzja pozwoliła na powstanie silnej grupy na rynku finansowym, wykorzystującej ponad 20-letnie doświadczenie w branży i kompetencje niemal 1000 pracowników. Jestem pewny, że razem zrealizujemy ambitny cel – 10 mld zł finansowania nowych aktywów rocznie już w perspektywie 2019 r. – zapowiada Marek Bauer.

 

Ponadrynkowy wzrost sprzedaży

 

W 2017 r. Idea Getin Leasing S.A. (raportująca do Związku Polskiego Leasingu jako Grupa Idea Getin Leasing) osiągnęła wynik 7,62 mld zł netto udzielonego finansowania, co daje jej 11,4% udziału w rynku leasingu ruchomości. Ubiegłoroczny wynik oznacza wzrost sprzedaży aż o 29,1% w stosunku do 2016 r., przy dynamice rynku leasingu ruchomości ok. 15,6% r/r. Spółka, która rozwija się niemal dwa razy szybciej niż rynek, jest dziś niekwestionowanym liderem finansowania pojazdów, zarówno lekkich - do 3,5 t, jak i środków transportu ciężkiego oraz liderem dynamiki wśród 5 największych firm leasingowych w Polsce.

 

W 2017 r. Idea Getin Leasing sfinansowała rekordową liczbę ponad 66,1 tys. środków transportu, w tym aż 50,5 tys. samochodów osobowych i lekkich dostawczych, co stanowi aż 18,2% całego segmentu pojazdów o  do 3,5 t.

 

Spółka jest także niekwestionowanym liderem finansowania ciężkich środków transportu, gdzie odnotowuje wzrosty znacznie szybsze niż rynek. W ciągu dwunastu miesięcy 2017 r. wartość sfinansowanych przez Idea Getin Leasing ciągników siodłowych wyniosła 1,27 mld zł (wzrost aż o 22,1% r/r), a naczep i przyczep – 0,63 mld zł (wzrost aż o 23,8% r/r).

 

W ścisłej czołówce liderów ulokował spółkę także wynik osiągnięty w segmencie agro – 0,6 mld sfinansowanych aktywów, co oznacza rekordowy wzrost sprzedaży o ponad 130% r/r.

 

Wzrosty, które uzyskujemy nie są wynikiem przypadku, a konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju – mówi Marek Bauer, – W 2018 r. zamierzamy rosnąć szybciej niż rynek, przy założeniu, że branża – szósty rok z rzędu! – wciąż będzie odnotowywać dwucyfrowe wzrosty. Skoncentrujemy się na kluczowych dla nas segmentach, jak środki transportu lekkiego, ciężkiego oraz maszyny i urządzenia, gdzie oczekujemy zwiększenia potencjału inwestycyjnego – dodaje Marek  Bauer.

Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015