Grupa Idea Getin Leasing liderem rynku w Polsce

Związek Polskiego Leasingu podsumował rok 2016 – firmy leasingowe w Polsce sfinansowały środki trwałe o rekordowej wartości 58,1 mld zł, co oznacza 16,6% wzrost w porównaniu do 2015 r. Grupa Idea Getin Leasing, zgodnie z oczekiwaniami, zakończyła 2016 rok na pozycji lidera z portfelem nowych umów o wartości ponad 5,9 mld zł, co stanowi 10,2% polskiego rynku leasingu.

W 2016 r. dwa segmenty rynku leasingu odnotowały w Polsce znaczący, dwucyfrowy wzrost – pojazdy lekkie (do 3,5t) z wynikiem +30,9% r/r oraz segment transportu ciężkiego (+27,7% r/r). – W tych obszarach Grupa Idea Getin Leasing jest niekwestionowanym liderem, z udziałem odpowiednio: 12,6% i 11,2% całego rynku – podkreśla Waldemar Topiński, Dyrektor Zarządzający Obszarem Handlowym Idea Leasing SA. – Nasza silna pozycja wynika ze specjalizacji i komplementarnego uzupełniania oferty w Grupie, ale przede wszystkim – ze zrozumienia potrzeb rynku, wysokiej jakości obsługi oraz istotnej i wciąż rosnącej roli leasingu w finansowaniu działalności firm – dodaje.

O ile bardzo dobra koniunktura na rynku pojazdów w sposób kluczowy przełożyła się na ubiegłoroczny, rekordowy wynik branży, to segment maszyn i urządzeń rok 2016 zakończył spadkiem finansowania (-3,4% r/r). – Liczymy jednak, że uruchomienie opóźnionych środków inwestycyjnych z perspektywy UE na lata 2014-2020 spowoduje oczekiwane ożywienie branży, także w obszarze MiU, już w II połowie 2017 r.  – mówi Waldemar Topiński z Idea Leasing SA.

W 2017 r. Grupa Idea Getin Leasing zamierza umocnić pozycję lidera w segmencie pojazdów lekkich i transportu ciężkiego, przede wszystkim wśród małych i średnich przedsiębiorstw, a jako główny gracz rynku – będzie kreować nowe produkty i najwyższe standardy obsługi klienta.

– Myślę, że ambicją całej branży jest pobicie kolejnego rekordu sprzedaży. Choć przesłanki ku temu, że w 2017 r. leasing w dalszym ciągu będzie zyskiwał na znaczeniu są bardzo optymistyczne, to utrzymanie dwucyfrowego wzrostu będzie jednak dużym wyzwaniem – ocenia Grzegorz Dziok, wiceprezes Zarządu Idea Leasing SA. – Jako silna grupa leasingowa na pewno będziemy stawiali w tym roku na efekty synergii działań, dalszą standaryzację i upraszczanie procedur, nowe kooperacje oraz innowacyjność produktową. Przykładem tej ostatniej jest już nasza nowa usługa „Happy Miles” – mówi Grzegorz Dziok. „Happy Miles” to unikalne na polskim rynku rozwiązanie w modelu pay-as-you-drive, w którym miesięczna rata leasingu jest uzależniona od liczby kilometrów faktycznie pokonywanych przez leasingowany pojazd.

Przedstawiciele Idea Leasing SA spodziewają się, że wzrost rynku leasingu w 2017 r. będzie dotyczył głównie samochodów osobowych, ale także maszyn i urządzeń – są to rynki, które wciąż mają jeszcze duże rezerwy do zagospodarowania.


Idea Leasing Firmą Przyjazną Klientowi

Podczas uroczystej gali 17 listopada 2016 r. Idea Leasing jako jedna z 30 instytucji otrzymała certyfikat „Firmy Przyjaznej Klientowi”, potwierdzający przynależność do grona firm o najwyższym standardzie obsługi. Godło przyznano na podstawie wyników niezależnych badań satysfakcji przeprowadzonych przez Fundację Obserwatorium Zarządzania. Warunkiem jego otrzymania było przejście szczegółowego procesu badawczego i spełnienie określonych w nim standardów.

Tytuł „Firma Przyjazna Klientowi” to najbardziej rozpoznawalne wśród Polaków wyróżnienie przyznawane za wysoką jakość obsługi. Program badawczy oparty o wystandaryzowany kwestionariusz jest realizowany od 12 lat, a Idea Leasing przystąpiła do niego po raz pierwszy.

W październiku niezależna firma badawcza przeprowadziła wywiady telefoniczne z grupą losowo wybranych 300 klientów, którzy w ostatnim czasie kontaktowali się z Biurem Obsługi Klienta Idea Leasing. Podczas rozmowy poproszono ich o ocenę czterech kluczowych obszarów obsługi: ocena współpracy, ocena kontaktu, skłonność do rekomendacji oraz ogólne zadowolenie. Najwyżej ocenionym obszarem certyfikacyjnym został ostatni kontakt z firmą (skuteczność realizacji sprawy) oraz uprzejmość i wysokie kompetencje pracowników.

Organizatorzy Programu w podsumowaniu tegorocznej edycji napisali m.in.:
Troska o dobro klienta, zaspokojenie jego potrzeb i oczekiwań, wysoka jakość obsługi oraz nieustanne budowanie zaufania do marki – to zbiór zasad, którymi kierują się laureaci godła Firma Przyjazna Klientowi. (…) Ważny jest jej styl, ponieważ certyfikat Firma Przyjazna Klientowi nadają klienci. To oni oceniają jakości obsługi, sposób w jaki firma się z nimi komunikuje, poziom w jakim zaspokaja ich potrzeby i oczekiwania. W czasie badania klienci oceniają także swoje zaufanie do marki oraz lojalność wobec niej. Certyfikatem zostają wyróżnione firmy, w których zadowoleni klienci zdecydowanie przeważają nad osobami mającymi zastrzeżenia do jakiegoś aspektu działalności firmy.

 


 

Odpowiedzialni w Biznesie

Idea Leasing otrzymała od Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. wyróżnienie „Odpowiedzialni w Biznesie” za budowanie bezpieczeństwa transakcji w obrocie gospodarczym i wkład w rozwój systemu wymiany informacji gospodarczej.

 

Przyznane przez Rejestr Dłużników ERIG BIG S.A. certyfikaty to akcja przygotowana w celu wyróżnienia na rynku przedsiębiorstw i instytucji, które aktywnie wspierają budowanie wiarygodności i odpowiedzialności pomiędzy uczestnikami rynku. Tym samym program ten potwierdza stosowanie w procesach oceny ryzyka i zarządzania wierzytelnościami narzędzi prewencyjnych i windykacyjnych udostępnianych przez Rejestr Dłużników ERIF.

 

Certyfikat „Odpowiedzialni w Biznesie” przyznawany jest jako dowód uznania tym Klientom, którzy długoterminowo i systematycznie wykorzystują narzędzia Rejestru w swoich procesach, a także aktywnie przyczyniają się do rozwoju rynku wymiany informacji gospodarczej.

 

Potwierdza on, że Idea Leasing:

- dba o bezpieczeństwo zawieranych ze swoimi klientami umów i transakcji
- kieruje się dobrem zarówno klienta, jak i własnego przedsiębiorstwa
- podchodzi do świadczenia usług w sposób odpowiedzialny
- jest godnym zaufania Partnerem


 

Umowy z dofinansowaniem z EBI

W wyniku współpracy Idea Leasing z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) przygotowana została specjalna oferta dla Klientów, w ramach której przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania finansowania inwestycji na korzystniejszych warunkach w porównaniu do ofert proponowanych bez wsparcia ze strony EBI.

 

W związku z przyznanym finansowaniem, w ramach wsparcia ze strony EBI Klienci, którzy prowadzą działalność gospodarczą mają możliwość zawarcia umowy leasingu lub umowy pożyczki na atrakcyjnych warunkach finansowych w PLN lub EUR.

 

Idea Leasing adresuje specjalną ofertę do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji (Mid Caps) prowadzących działalność na terytorium RP lub w innych krajach członkowskich UE, o ile nie działają w sektorach i branżach, które podlegają wyłączeniu z finansowania w ramach wsparcia ze strony EBI.

więcej informacji

 


Najlepszy Partner w Biznesie

Idea Leasing po raz trzeci z rzędu została uhonorowana tytułem „Najlepszy Partner w Biznesie” w kategorii Leasing, przyznawanym przez miesięcznik „Home&Market”.

W uzasadnieniu napisano: Za stworzenie wyspecjalizowanej, spełniające oczekiwania klientów oferty skierowanej do mikro, małych i średnich firm. Dostarczając przedsiębiorcom konkurencyjne i nowoczesne rozwiązania finansowe, Idea Leasing odpowiada na potrzeby firm, aby dynamicznie mogły rozwijać swoją działalność.

 

 


 

Konsolidacja spółek

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem procesu konsolidacji spółek w grupie Idea Leasing informujemy, że z początkiem października br. nastąpiło połączenie spółki IL1 Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Idea Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.), IL2 Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Idea Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) oraz Idea Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowane ze spółką Idea Leasing S.A. jako Spółką Przejmującą.

Oznacza to, że faktury oraz pozostałą korespondencję dotyczącą zawartych umów będą Państwo otrzymywać z poniższymi danymi:


Idea Leasing S.A.
ul. Strzegomska 42b
53-611 Wrocław
KRS: 0000307665
NIP: 5213482474
REGON: 141374292


Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w tym wynikające z zawartych umów leasingu i pożyczki. Zmiany te nie powodują konieczności kontaktu ze Spółką w celu aktualizacji dokumentów, ani nie wymagają stosowania jakichkolwiek aneksów do już zawartych umów.


Bez zmian pozostają natomiast: numer indywidualnego rachunku bankowego dla wpłat wynikających z aktualnie obowiązującej umowy, adresy Oddziałów, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej, które można znaleźć w zakładce Dane spółki.

W przypadku ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta.


 Przekształcenie spółek

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w związku z kolejnym etapem procesu konsolidacji spółek grupy Idea Leasing nastąpiło przekształcenie spółek, w wyniku czego zmieniła się ich forma prawna oraz nazwa - 1 czerwca b.r. z Idea Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na IL1 Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona: IL1 Leasing Sp. z o.o.), a 2 czerwca b.r. z Idea Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. na IL2 Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona: IL2 Leasing Sp. z o.o.). Obie spółki dotychczas działające jako spółki osobowe od momentu przekształcenia działają jako spółki kapitałowe.

 

Oznacza to, że faktury oraz pozostałą korespondencję dotyczącą zawartych umów będą Państwo otrzymywać ze zmienionymi danymi:

IL1 Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej: Idea Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.)
ul. Strzegomska 42b
53-611 Wrocław


IL2 Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej: Idea Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.)
ul. Strzegomska 42b
53-611 Wrocław

 

Zgodnie z art. 553 § 1 KSH Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, w tym wynikające z zawartych umów leasingu i pożyczki. Zmiany te  nie powodują konieczności kontaktu ze Spółką w celu aktualizacji dokumentów, ani nie wymagają stosowania jakichkolwiek aneksów do już zawartych umów.


Bez zmian pozostają natomiast: numer indywidualnego rachunku bankowego dla wpłat wynikających z aktualnie obowiązującej umowy, adresy Oddziałów, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej, a także numer NIP oraz REGON, które można znaleźć w zakładce Dane spółki.


Jednocześnie informujemy, że ostatnim etapem konsolidacji w grupie Idea Leasing jest planowane na początek IV kwartału 2016 r. połączenie wszystkich spółek z grupy i prowadzenie działalności leasingowej w jednej spółce, tj. Idea Leasing S.A.

 

W przypadku ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta.


 

Order Finansowy dla Idea Leasing

Pożyczka transportowa Idea Leasing została wyróżniona Orderem Finansowym Home&Market 2015 w kategorii Leasing.

Zgodnie z raportem Związku Polskiego Leasingu produkt Idea Leasing był najchętniej wybieranym w segmencie transportu ciężkiego w 2015 roku – za jego pomocą sfinansowano ponad 1,2 tys. ciągników siodłowych i naczep/przyczep.

 

Jego atutem są:

- błyskawiczna decyzja o finansowaniu (wydawana nawet w ciągu jednego dnia),
- minimum formalności (wystarczy jedynie przedstawienie przez przedsiębiorcę licencji transportowej),
- elastyczna oferta (udział własny od 0%; waluty: PLN, EUR; okres finansowania do 96 mies.),
- szeroka gama produktów dodatkowych.


 

Zmiana nazwy spółki

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w związku ze zmianą wspólnika w spółce Idea Leasing Spółka Akcyjna Spółka komandytowa (nazwa skrócona: Idea Leasing S.A. Spółka Komandytowa) z dniem 11 grudnia bieżącego roku zmianie uległa umowa Spółki poprzez zmianę nazwy na: Idea Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (nazwa skrócona: Idea Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.).

 

Oznacza to, że począwszy od 11 grudnia 2015 r. faktury oraz pozostałą korespondencję dotyczącą zawartych umów będą Państwo otrzymywać ze zmienionymi danymi:

Idea Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Strzegomska 42b
53-611 Wrocław

 

Zmiany te nie powodują konieczności kontaktu ze Spółką w celu aktualizacji dokumentów.

 

Taki sam jak dotychczas pozostaje numer indywidualnego rachunku bankowego dla wpłat wynikających z aktualnie obowiązującej umowy, adresy Oddziałów, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej.

 

W przypadku ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta.


 

Przedsiębiorcy doceniają Idea Leasing

Podczas uroczystej gali 28 listopada 2015 r. kapituła plebiscytu Orły Polskiej Przedsiębiorczości przyznała Idea Leasing główną nagrodę w kategorii „Usługi finansowe” i tytuł „Firma Roku 2015”. – Laureaci każdej z inicjatyw to podmioty, które odnoszą sukcesy na rynku, są wzorowo zarządzane, rozwijają się w dynamiczny sposób, dlatego śmiało można o nich powiedzieć, że są wizytówką polskiej gospodarki – podsumowali organizatorzy, którymi jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

Statuetka Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości to nagroda dla najlepszych przedsiębiorstw w swoich branżach, mająca na celu doceniać oraz wyróżniać te podmioty, które mogą być inspiracja dla innych. Przyznane nagrody i wyróżnienia promują najlepszych, pokazują jakość i solidność polskiego przedsiębiorcy oraz przyczyniają się do dalszego ich rozwoju.

Firma Roku 2015 to tytuł przyznawany przedsiębiorstwom, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie oraz zarządzanie wyróżniają się na tle konkurencji. Nagradzane firmy działają w oparciu o najwyższe standardy organizacji pracy oraz przy pełnym poszanowaniu norm etyki biznesowej.


 

Idea Leasing & Fleet SA

W związku z zakończeniem procesu integracji w ramach Grupy Idea Bank, który rozpoczął się w dniu 9 września 2014 r. nabyciem przez Idea Leasing SA 100 proc. akcji Idea Leasing & Fleet SA (dawniej: VB Leasing Polska SA), informujemy, że 1 czerwca 2015 r., na skutek rejestracji podziału Idea Leasing & Fleet SA, nastąpiło włączenie jej biznesu leasingowego oraz pożyczkowego do spółki Idea Leasing SA, a działalność flotowa (Car Fleet Management) kontynuowana będzie przez tę spółkę pod nową nazwą - Idea Fleet SA.

Oznacza to, że począwszy od 1 czerwca 2015 r. faktury oraz pozostałą korespondencję dotyczącą zawartych umów będą Państwo otrzymywać ze zmienionymi danymi, które można znaleźć w zakładce DANE SPÓŁKI.

Zmiany te nie pociągają konieczności kontaktu w celu aktualizacji dokumentów, gdyż Spółka stała się z mocy prawa stroną wszelkich umów łączących Państwa firmę z Idea Leasing & Fleet SA. Takie same jak dotychczas pozostają również numery rachunków bankowych, adresy Oddziałów, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej.

W przypadku ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta.

Partnerów biznesowych prosimy o uwzględnienie nowych danych w fakturach i pozostałych dokumentach księgowych. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Państwa dotychczasowym opiekunem ze strony Spółki.


Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji

ZAWIADOMIENIE O PRZEDTERMINOWYM WYKUPIE OBLIGACJI SERII E IDEA LEASING S.A. Z DNIA 17 KWIETNIA 2015

Na podstawie punktu 27.3 (Prawo do przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta) warunków emisji obligacji serii E, wyemitowanych w dniu 20 sierpnia 2014 r. przez Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) („Obligacje”), Emitent niniejszym zawiadamia o Przedterminowym Wykupie wszystkich Obligacji w dniu 20 maja 2015 r.
Zgodnie z punktem 27.3 warunków emisji Obligacji, niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Emitenta (https://www.idealeasing.pl/) oraz na stronie internetowej Noble Securities S.A. (https://noblesecurities.pl/) w dniu 17 kwietnia 2015 r., tj. na 30 dni przed planowanym Przedterminowym Wykupem Obligacji.
Dniem ustalenia prawa do Kwoty Wykupu w ramach Przedterminowego Wykupu będzie 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający dzień Przedterminowego Wykupu.
Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym zawiadomieniu mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji.

 

Zmiana nazwy VB Leasing Polska SA na Idea Leasing & Fleet S.A.

W związku z nabyciem w dniu 9 września 2014 r. 100% akcji VB Leasing Polska SA przez Idea Leasing SA, informujemy, że VB Leasing Polska SA w dniu 26 lutego 2015 r. zmieniła nazwę na Idea Leasing & Fleet S.A. Zmiana ta stanowi kolejny etap integracji operacyjnej i prawnej obydwu Spółek.

Pozostałe dane tj. NIP, numery rachunków bankowych, numery telefonów oraz adres siedziby pozostają takie same jak dotychczas i można je znaleźć w zakładce DANE SPÓŁKI.

Zmiana nazwy Spółki nie pociąga za sobą konieczności kontaktu w celu aktualizacji dokumentów i nie ma wpływu na warunki zawartych umów oraz porozumień.

Informujemy, że począwszy od marca wszyscy Klienci Spółki będą otrzymywać faktury oraz pozostałą korespondencję dotyczącą zawartych umów ze zmienioną nazwą wystawcy dokumentu oraz oznaczone nowym logo. W przypadku ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta.

Partnerów biznesowych prosimy o uwzględnienie nowej nazwy nabywcy w fakturach i pozostałych dokumentach księgowych. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Państwa dotychczasowym opiekunem ze strony VB Leasing Polska SA.

 


 

Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji

ZAWIADOMIENIE O PRZEDTERMINOWYM WYKUPIE OBLIGACJI SERII F, G i H IDEA LEASING S.A. Z DNIA 11 LUTEGO 2015

Na podstawie punktu 27.3 (Opcja przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta) warunków emisji obligacji serii F, G i H, wyemitowanych odpowiednio, seria F – 14 sierpnia 2014 r., serie G i H – 26 sierpnia 2014 r. przez Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) („Obligacje”), Emitent niniejszym zawiadamia o Przedterminowym Wykupie wszystkich Obligacji w dniu 13 marca 2015 r.


Zgodnie z punktem 27.3 warunków emisji Obligacji, niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Emitenta (https://www.idealeasing.pl/) oraz na stronie internetowej Noble Securities S.A. (https://noblesecurities.pl/) w dniu 11 lutego 2015 r., tj. na 30 dni przed planowanym Przedterminowym Wykupem Obligacji.


Dniem ustalenia prawa do Kwoty Wykupu w ramach Przedterminowego Wykupu będzie 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający dzień Przedterminowego Wykupu.


Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym zawiadomieniu mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji.

 


 

Idea Leasing S.A. oraz VB Leasing Polska S.A., należące od września b.r. do jednej grupy kapitałowej, rozpoczęły proces integracji operacyjnej, której celem jest połączenie obydwu biznesów pod marką Idea Leasing

W pierwszej kolejności integracją objęta została sieć sprzedaży oraz oferta spółek, co oznacza, że do końca 2014 roku ujednolicona zostanie sieć oddziałów, a wszystkie produkty finansowe będą dostępne zarówno w oddziałach VB Leasing, jak i w punktach Idea Leasing. Aktualna lista oddziałów wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie: www.idealeasing.pl oraz www.vbleasing.pl. W związku z planowaną zmianą niektórych adresów oddziałów Idea Leasing prosimy o zwrócenie uwagi na aktualne dane teleadresowe zamieszczone na stronie.

Nowa oferta będzie odpowiadała na potrzeby szerokiego grona przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu kilkunastoletniego doświadczenia rynkowego VB Leasing w obsłudze klientów różnorodnych branż i jego pozycji lidera w segmencie transportu ciężkiego oraz dzięki specjalizacji Idea Leasing w finansowaniu podmiotów o krótkim stażu działalności.

Z dniem 6 listopada  Idea Leasing S.A. oraz VB Leasing Polska S.A. rozpoczęły wspólne prowadzenie działalności leasingowej i pożyczkowej w ramach nowej spółki pod nazwą Idea Leasing Spółka Akcyjna sp.k.


 

Sukces Grupy Idea Bank - Idea Leasing przejmuje VB Leasing Polska

Dnia 9. września br. Idea Leasing należąca do Grupy Idea Bank, nabyła na mocy umowy zawartej z Getin Holding S.A. 100% akcji VB Leasing Polska S.A. Przejęcie tak ważnego gracza w segmencie leasingu pojazdów ciężkich w Polsce jest znaczącym wzmocnieniem pozycji Grupy Idea Bank w segmencie usług leasingowych i kolejnym etapem budowy kompleksowej oferty dla przedsiębiorców w ramach Idea Banku.

„Leasing jest jedną z najpopularniejszych obecnie form finansowania rozwoju małych i średnich firm. Znaczące wzmocnienie potencjału Grupy właśnie w tym segmencie rynku, powinno pozwolić nam jeszcze lepiej dostosować ofertę do oczekiwań przedsiębiorców” – powiedział Jarosław Augustyniak, Prezes Zarządu Idea Banku. „Rozwijając Grupę Idea Banku kładziemy duży nacisk na komplementarność kompetencji poszczególnych spółek oraz możliwość wykorzystania efektu synergii w bieżącej działalności biznesowej. W przyszłości planujemy formalne połączenie VB Leasing Polska z Idea Leasing, co powinno pozwolić nam na pełne wykorzystanie korzyści płynących z transakcji. Zgodnie z naszymi obecnymi założeniami, pierwsze efekty synergii powinny być widoczne w wynikach po IV kwartale 2014 roku” – dodaje.

W ramach grup kapitałowych, których głównym akcjonariuszem jest dr Leszek Czarnecki, funkcjonują obecnie trzy polskie spółki leasingowe: Getin Leasing, Idea Leasing oraz VB Leasing Polska. Na koniec pierwszego półrocza br. łączna wartość środków oddanych w leasing przez te podmioty przekroczyła 2,34 mld PLN, co czyni je łącznie zdecydowanym liderem rynku leasingowego w Polsce.

VB Leasing Polska jest liderem rynku leasingowego w segmencie transportu ciężkiego. Spółka plasuje się również wśród 10 największych firm branży. W ciągu 6 miesięcy 2014 roku VB Leasing Polska wyleasingował mienie o łącznej wartości  823 mln PLN. W pierwszym półroczu br. spółka wypracowała zysk netto na poziomie 86,3 mln PLN. Na koniec czerwca 2014 roku wartość jej zakumulowanych kapitałów wyniosła 240,5 mln PLN. VB Leasing Polska dysponuje siecią 13 oddziałów i 3 filii oraz siecią przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju.

Oferta Idea Leasing skierowana jest do mikro, małych i średnich firm. Spółka, jako jeden z niewielu podmiotów na polskim rynku dysponuje szerokim wachlarzem rozwiązań leasingowych, dostępnych również dla firm o krótkim stażu działalności, czyli tzw. start-upów. Sprawia to, że jej oferta cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, rozpoczynających swoją działalność. Na koniec czerwca br. wartość wyleasingowanego przez Idea Leasing mienia wyniosła 242 mln PLN.
 

Firma Przyjazna Klientowi Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015