Dane Spółki

Idea Leasing SA

ul. Strzegomska 42b
53-611 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000307665
NIP: 5213482474
REGON: 141374292
wysokość kapitału zakładowego: 23 501 000,00 zł, wpłacony w całości

 

Zarząd Idea Leasing SA
Marek Bauer – Prezes Zarządu
Grzegorz Dziok – Wiceprezes Zarządu
Lech Stabiszewski – Członek Zarządu
Aneta Skrodzka-Książek – Członek Zarządu
Marek Kaczałko – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza Idea Leasing SA
dr Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Izabela Lubczyńska – Członek Rady Nadzorczej
Tobiasz Bury – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Syciński – Członek Rady Nadzorczej

Firma Przyjazna Klientowi Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015