Zmiana danych

Zmiany danych
Zmiana danych w dowodzie osobistym Klienta

 
Przekształcenia

Przekształcenia spółek cywilnych
Przekształcenia podmiotowe na mocy KSH i KC

 
Zmiana harmongramu

Zmiana harmonogramu spłaty rat

 
Wcześniejsze zakończenie umowy

Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu operacyjnego
Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu finansowego
Wcześniejsze zakończenie umowy pożyczki

 
Rozłożenie ubezpieczenia na wniosek Klienta

Rozłożenie polisy na 12 rat
Rozłożenie polisy na 2 raty
Rozłożenie polisy na 4 raty

 
Cesja

Cesja umowy

 
Doposażenie

Doposażenie - wniosek o udzielenie zgody na doposażenie

 
Użyczenie/podnajem

Użyczenie/podnajem przedmiotu leasingu
 

Aktywowanie polecenia zapłaty

Polecenie zapłaty

 
Finansowanie jachtów

Wniosek o rejestracje jachtu
Wniosek o dokonanie zmian
Wniosek o wyrejestrowanie jachtu
Wniosek o zatwierdzenie nazwy jachtu
Wniosek o wydanie duplikatu certyfikatu jachtowego

 
Zgłoszenie szkody

Biuro Likwidacji Szkód
Zgłoszenie szkody on-line

 
Zmiany w dokumentach rejestracyjnych

Zmiany w dokumentach rejestracyjnych

 
Zwrot nadpłaty

Zwrot nadpłaty

 
Zwrot weksla

Oświadczenie w sprawie zwrotu weksla po przekształceniu podmiotowym
Oświadczenie w sprawie zwrotu weksla do zakończonej umowy
Oświadczenie w sprawie zwrotu błędnego weksla

 
Inne

Oświadczenie o wymianie z tytułu gwarancji/rękojmi
Oświadczenie o rezygnacji z zabezpieczenia DNA Program
Oświadczenie o rezygnacji z zabezpieczenia GanDNA
Śmierć leasingobiorcy - przejęcie umowy po zmarłym

Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015