Połączenie spółek Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A. - informacja dla Klientów, którzy zawarli umowę z Idea Leasing S.A.

Uprzejmie informujemy, że 1 lutego 2018 r. (dzień połączenia) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, działając jako sąd rejestrowy, zarejestrował połączenie Spółek:

 

- Idea Leasing S.A. jako Spółki Przejmującej - KRS: 0000307665, REGON: 141374292, NIP: 5213482474
oraz
- Getin Leasing S.A. jako Spółki Przejmowanej - KRS: 0000059227, REGON: 012648217, NIP: 5212499751.

 

Mając na uwadze połączenie, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu zarejestrował również zmianę firmy Idea Leasing S.A. jako Spółki Przejmującej na:

 

Idea Getin Leasing S.A.

 

Połączenie odbyło się poprzez przeniesienie całego majątku Getin Leasing S.A. na Idea Leasing S.A. Z dniem połączenia Idea Getin Leasing S.A. przejęła wszelkie prawa i obowiązki obu łączących się Spółek.

 

Połączenie Spółek stanowi kolejny etap tworzenia nowoczesnej organizacji, zajmującej czołowe miejsce w branży leasingowej i pożyczkowej, eksperta w zakresie finansowania pojazdów oraz maszyn i urządzeń. W efekcie, zapewnimy Państwu najwyższe standardy obsługi oraz nowe, konkurencyjne rozwiązania finansowe, dostosowane do Państwa potrzeb.

 

Uwzględniając powyższe informujemy, że stroną umów zawartych z Getin Leasing S.A. oraz Idea Leasing S.A. przed dniem połączenia od dnia 1 lutego 2018 r. jest:

Idea Getin Leasing S.A.
ul. Strzegomska 42b
53-611 Wrocław

NIP: 5213482474
KRS: 0000307665
REGON: 141374292

 

Co dla Państwa oznacza ta zmiana?

 
Zmiana nie powoduje konieczności kontaktu ze Spółką w celu aktualizacji dokumentów, ani nie wymaga stosowania aneksów do już zawartych umów.
Bez zmian pozostają: numery rachunków bankowych dla wpłat wynikających z aktualnie obowiązującej umowy i numery telefonów Spółki.
• Począwszy od lutego 2018 r. będą Państwo otrzymywać faktury oraz pozostałą korespondencję dotyczącą zawartych umów ze zmienionymi danymi Spółki.
• Spółka Idea Getin Leasing S.A. jako administrator Państwa danych osobowych będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie obejmującym imię, nazwisko, nazwę firmy, pod którą prowadzą Państwo działalność gospodarczą, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, REGON, NIP oraz inne dane niezbędne do wykonywania łączącej Państwa ze Spółką umowy, w celach jej poprawnego wykonywania, w celach niezbędnych do wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dotyczących przechowywania dokumentów księgowych, a także w celach statystycznych i marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz ich poprawiania, a także złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom upoważnionym do ich pozyskania na mocy obowiązujących przepisów prawa, nie będą natomiast udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów powiązanych kapitałowo ze Spółką na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody.

 

W przypadku pytań, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z sekcją Pytania i odpowiedzi

Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015