Połączenie spółek Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A. - informacja dla Klientów, którzy zawarli umowę z Idea Leasing S.A.

Uprzejmie informujemy, że 1 lutego 2018 r. (dzień połączenia) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, działając jako sąd rejestrowy, zarejestrował połączenie Spółek:

 

- Idea Leasing S.A. jako Spółki Przejmującej - KRS: 0000307665, REGON: 141374292, NIP: 5213482474
oraz
- Getin Leasing S.A. jako Spółki Przejmowanej - KRS: 0000059227, REGON: 012648217, NIP: 5212499751.

 

Mając na uwadze połączenie, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu zarejestrował również zmianę firmy Idea Leasing S.A. jako Spółki Przejmującej na:

 

Idea Getin Leasing S.A.

 

Połączenie odbyło się poprzez przeniesienie całego majątku Getin Leasing S.A. na Idea Leasing S.A. Z dniem połączenia Idea Getin Leasing S.A. przejęła wszelkie prawa i obowiązki obu łączących się Spółek.

 

Połączenie Spółek stanowi kolejny etap tworzenia nowoczesnej organizacji, zajmującej czołowe miejsce w branży leasingowej i pożyczkowej, eksperta w zakresie finansowania pojazdów oraz maszyn i urządzeń. W efekcie, zapewnimy Państwu najwyższe standardy obsługi oraz nowe, konkurencyjne rozwiązania finansowe, dostosowane do Państwa potrzeb.

 

Uwzględniając powyższe informujemy, że stroną umów zawartych z Getin Leasing S.A. oraz Idea Leasing S.A. przed dniem połączenia od dnia 1 lutego 2018 r. jest:

Idea Getin Leasing S.A.
ul. Strzegomska 42b
53-611 Wrocław

NIP: 5213482474
KRS: 0000307665
REGON: 141374292

 

Co dla Państwa oznacza ta zmiana?

 
Zmiana nie powoduje konieczności kontaktu ze Spółką w celu aktualizacji dokumentów, ani nie wymaga stosowania aneksów do już zawartych umów.
Bez zmian pozostają: numery rachunków bankowych dla wpłat wynikających z aktualnie obowiązującej umowy i numery telefonów Spółki.
• Począwszy od lutego 2018 r. będą Państwo otrzymywać faktury oraz pozostałą korespondencję dotyczącą zawartych umów ze zmienionymi danymi Spółki.
• Spółka Idea Getin Leasing S.A. jako administrator Państwa danych osobowych będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie obejmującym imię, nazwisko, nazwę firmy, pod którą prowadzą Państwo działalność gospodarczą, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, REGON, NIP oraz inne dane niezbędne do wykonywania łączącej Państwa ze Spółką umowy, w celach jej poprawnego wykonywania, w celach niezbędnych do wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dotyczących przechowywania dokumentów księgowych, a także w celach statystycznych i marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz ich poprawiania, a także złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom upoważnionym do ich pozyskania na mocy obowiązujących przepisów prawa, nie będą natomiast udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów powiązanych kapitałowo ze Spółką na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody.

 

W przypadku pytań, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z sekcją Pytania i odpowiedzi

 


 

Ujednolicenie numerów rachunków

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2017 r. wprowadziliśmy dla części umów nowy, indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat za usługi Idea Leasing S.A. Numer rachunku bankowego, który jest przypisany wyłącznie do Państwa firmy, znajdą Państwo na bieżącej fakturze.

 

Celem powyższej zmiany jest uproszczenie procesu księgowania Państwa wpłat oraz ograniczenie liczby rachunków, które obowiązywały w przypadku umów zawartych w różnym czasie.

 

Wprowadzone zmiany nie powodują konieczności aneksowania warunków umowy i treści dokumentów oraz potrzeby kontaktu z Idea Leasing S.A.

 

W przypadku ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta.

 

Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015