Wrocław, dnia 16.03.2020 r.

Komunikat dla Klientów w związku z pandemią

W trosce o zdrowie Pracowników, Klientów i Partnerów biznesowych naszej Spółki oraz w celu zapewnienia ciągłości pracy i wysokiej jakości naszych usług, podjęliśmy wszystkie niezbędne kroki, aby maksymalnie ograniczyć skutki szerzącej się pandemii. Odpowiedzialnie i z należytą troską reagujemy na aktualną sytuację, by nasi Pracownicy, Klienci i Partnerzy czuli, że mają wsparcie i są bezpieczni.

 

1. Wdrożyliśmy wewnętrzne procedury funkcjonowania poszczególnych Departamentów i Oddziałów w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i w trybie pracy zdalnej.

2. Zarząd i kadra menedżerska Spółki jest w ścisłym kontakcie on-line, aby szybko wprowadzać dalsze zmiany, niezbędne dla funkcjonowania naszych Klientów, Partnerów i naszej Spółki.

 

Jako Spółka, która buduje partnerskie relacje z Klientami, niezwłocznie zaproponowaliśmy działania pomocowe dla przedsiębiorców, dotkniętych aktualną sytuacją.

 
 
Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami


Wnioski i zapytania naszych Klientów realizujemy zgodnie z datą wpływu

 

- Może się jednak wydłużyć czas Państwa obsługi i udzielania odpowiedzi na infolinii. Prosimy o cierpliwość i korzystanie przede wszystkim z komunikacji mailowej, telefonicznej bądź za pośrednictwem Banku Kierowcy.
Kontakt dla Klientów: www.ideagetinleasing.pl/kategorie/kontakt-dla-klientow


- Prosimy o telefoniczne lub mailowe umawianie wizyt w naszej Centrali i w Oddziałach.
Oddziały: www.ideagetinleasing.pl/kategorie/oddzialy

 


W sprawie restrukturyzacji / zmiany harmonogramu płatności prosimy o kontakt z Obsługą Klienta na adres e-mail:
   

1. dla Klientów, którzy zawarli umowę z Idea Leasing S.A. lub Idea Getin Leasing S.A.:
- leasing operacyjny lub pożyczka - pobierz i wypełnij wniosko-oświadczenie - POBIERZ PLIK, oświadczenie wyślij na maila: zmiany.harmonogramow@ideagetin.pl
- leasing finansowy lub najem – wyślij tylko maila na adres: zmiany.harmonogramow@ideagetin.pl

2. dla Klientów, którzy zawarli umowę z Getin Leasing S.A.:
- leasing operacyjny, leasing finansowy lub pożyczka -pobierz i wypełnij wniosko-oświadczenie - POBIERZ PLIK, oświadczenie wyślij na maila: akceptacja.harmonogramy@ideagetin.pl

3. dla Klientów, którzy zawarli umowę z Idea Getin Leasing S.A. Automotive S.K.A.:
- leasing operacyjny, leasing finansowy lub pożyczka - pobierz i wypełnij wniosko-oświadczenie - POBIERZ PLIK, oświadczenie wyślij na maila: akceptacja.harmonogramy@ideagetin.pl

  

Naszym Klientom proponujemy możliwość obniżenia raty leasingowej/pożyczki o maksymalnie 80% wysokości raty na okres do 6 miesięcy i wydłużenie kontraktu nawet do 6 miesięcy. Dzięki wydłużeniu umowy, unikną Państwo nadmiernego miesięcznego obciążenia.

 

Wnioski naszych Klientów dotyczące zastosowania rozwiązań pomocowych rozpatrujemy indywidualnie i według kolejności wpływu. Maksymalnie uprościliśmy proces, jednak czas oczekiwania na rozpatrzenie, ze względu na szczególną sytuację, jest obecnie wydłużony.

 

Abyśmy mogli sprawniej i szybciej Państwa obsłużyć prosimy o:

- jednokrotne wysłanie / złożenie wniosku,

- cierpliwie oczekiwanie na kontakt z naszej strony - po złożonym wniosku, nie muszą się Państwo z nami kontaktować telefonicznie.

 

Zapewniamy, że każdy z Państwa wniosków zostanie merytorycznie rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie. Liczymy na Państwa zrozumienie.

 

W razie dodatkowych pytań w sprawie restrukturyzacji prosimy o kontakt  telefoniczny -  801 199 199 (wybierz 2)

 


Naprawy blacharsko-lakiernicze, likwidacja szkód

 

Dział Likwidacji Szkód pracuje z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, od poniedziałku do piątku, w godz. 8-17. Szkodę możecie Państwo zgłosić za pomocą:

 

 

W przypadku naprawy pojazdu w naszej sieci serwisów naprawa odbędzie się dla Państwa  bezkosztowo: kwotę netto pokryje Ubezpieczyciel, kwotę VAT pokryje Idea Getin Leasing. Miałeś szkodę? Nie odkładaj sprawy na później, skontaktuj się z naszym doradcą.

  


Odbiór przedmiotów zakupionych na aukcjach poleasingowych odbywa się na bieżąco, ale z ograniczeniem kontaktu fizycznego do niezbędnego minimum.

 


W przypadku zawierania nowej umowy, prosimy o kontakt mailowy z Państwa doradcą bądź skorzystanie z infolinii sprzedażowej: sprzedaz@ideagetin.pl, 801 199 199 (wybierz 1) lub 579 573 666. Wdrożyliśmy zdalny model podpisania umowy dla Klientów, bez konieczności bezpośredniego spotkania się.

 


 

O kolejnych zmianach będziemy Państwa informowali na bieżąco.
 
Jednocześnie bardzo Państwa prosimy o szczególną czujność i ostrożność – cyberprzestępcy próbują wyłudzać dane i hasła, wykorzystując pandemię koronawirusa. Prosimy zwracać uwagę na adresy stron internetowych do logowania i dokonywania płatności oraz dokładnie czytać wiadomości SMS i maile, aby nie klikać w szkodliwe i fałszywe linki. Wszystkie wiadomości, które budzą Państwa wątpliwości, prosimy weryfikować w wiarygodnych źródłach.

 


Wrocław, dnia 31.12.2019 r.

Komunikat dotyczący tzw. rachunków cesyjnych (rachunków do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank wierzytelności pieniężnych)w związku z utworzonym 1 września 2019 roku Wykazem podatników VAT, tzw. „Białą Listą”.
 

W imieniu Idea Getin Leasing S.A. (dalej jako „IGL”) i Idea Getin Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A. (dalej jako „IGL Automotive”) informujemy, że w przypadku umów leasingu i umów pożyczki, z których wierzytelności zostały przez IGL i/lub IGL Automotive sprzedane do Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, rachunki wskazane na fakturach przesyłanych do Klientów, opiewające na:

- czynsze leasingowe oraz
-
raty pożyczkowe,

wynikające z zawartych przez Klientów z IGL/IGL Automotive odpowiednio umów leasingu lub umów pożyczki, są rachunkami do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank wierzytelności pieniężnych, czyli tzw. rachunkami cesyjnymi, prowadzonymi w ramach gospodarki własnej Getin Noble Bank S.A. [1].

 

Rachunek cesyjny nie jest rozliczeniowym rachunkiem bankowym [2], zatem nie będzie on uwzględniony na tzw. „Białej Liście” podatników VAT [3].

 

Ponadto, zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w dniu 20 grudnia 2019 r.  „Objaśnieniami Podatkowymi” [4], w stosunku do podatników dokonujących płatności na tzw. rachunki cesyjne banków, niezamieszczone na tzw. „Białej Liście” nie będą stosowane sankcje w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialność solidarna w VAT. Zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych [5] powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m ustawy Ordynacja Podatkowa.

 

Pełna treść „Objaśnień Podatkowych” dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów – link.

 

[1] Rachunki te tworzone są na podstawie art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.)
[2] W rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe
[3] O której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Podatku od Towarów i Usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
[4] Wydanymi na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.)
[5] Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa
ZAPYTAJ O OFERTĘ
+48
Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015