Konsolidacja spółek

 

3 października 2016 r.

 

W związku z zakończeniem procesu konsolidacji spółek w grupie Idea Leasing informujemy, że z początkiem października br. nastąpiło połączenie spółki IL1 Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Idea Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.), IL2 Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Idea Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) oraz Idea Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowane ze spółką Idea Leasing S.A. jako Spółką Przejmującą.

 

Oznacza to, że faktury oraz pozostałą korespondencję dotyczącą zawartych umów będą Państwo otrzymywać z poniższymi danymi:

 
Idea Leasing S.A.
ul. Strzegomska 42b
53-611 Wrocław
KRS: 0000307665
NIP: 5213482474
REGON: 141374292

 

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w tym wynikające z zawartych umów leasingu i pożyczki. Zmiany te nie powodują konieczności kontaktu ze Spółką w celu aktualizacji dokumentów, ani nie wymagają stosowania jakichkolwiek aneksów do już zawartych umów.

 

Bez zmian pozostają natomiast: numer indywidualnego rachunku bankowego dla wpłat wynikających z aktualnie obowiązującej umowy, adresy Oddziałów, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej, które można znaleźć w zakładce Dane spółki. W przypadku ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta.

Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015