Kontakt dla Klientów, którzy podpisali umowę
z Idea Leasing S.A.

801 199 199

71 33 44 900

Obsługa Klienta

801 199 199 (wybierz 2)

klient@ideagetin.pl

 

Fax 71 33 44 810

 

 • - Zmiany danych adresowych, adresu do korespondencji
 • - Wystawianie kopii dokumentów umowy
 • - Wystawianie opinii o Klientach
 • - Wystawianie duplikatów faktur
 • - Wymiany przedmiotów w ramach rękojmi i gwarancji
 • - Zmiany wyposażenia lub zmiany konstrukcyjne samochodów
 • - Doposażenia przedmiotów
 • - Zgody na użytkowanie przedmiotów leasingu przez inną firmę

Obsługa Klienta - zmiany harmonogramu

801 199 199 (wybierz 2)

zmiany.harmonogramow@ideagetin.pl

 

 • - Zmiana terminu płatności rat
 • - Skrócenie umowy
 • - Przedłużenie umowy
 • - Zmiana wysokości rat

Obsługa Klienta - zmiany podmiotowe

801 199 199 (wybierz 2)

zmianypodmiotowe@ideagetin.pl

 

 • - Cesje umowy leasingu
 • - Zmiany formy prawnej Klienta
 • - Zmiany składu osobowego spółki cywilnej

Analizy i rozliczenia rozrachunków

801 199 199 (wybierz 3)

rozrachunki@ideagetin.pl

 

 • - Stan kont rozrachunkowych

Zakończenie umowy

801 199 199 (wybierz 4)

zakonczenie@ideagetin.pl

 

 • - Zakończenie umów zgodnie z harmonogramem i ostateczne rozliczenie
 • - Wcześniejsze zakończenie umów

Zgłaszanie i likwidacja szkód

801 199 199 (wybierz 5)

szkody@idealeasing.pl

 

Zgłoszenie szkody on-line

 

Formularze zgłoszenia szkody

 

Tel. 71 33 44 807

 

 • - Zgłoszenia szkody całkowitej lub częściowej
 • - Wnioski o: wystawienie upoważnienia do wypłaty odszkodowania; wydanie Cesji do praw do dochodzenia roszczeń wobec TU
 • - Pytania dotyczące: kosztorysowych rozliczeń szkód, refundacji dodatkowych kosztów związanych z  parkowaniem, holowaniem, rozbiórką pojazdu i innych po powstaniu szkód; potrąceń pozostałych składek ubezpieczeniowych przy wypłacie odszkodowania; napraw pojazdów po szkodach całkowitych
 • - Kwestie dotyczące sprzedaży pozostałości po przedmiotach leasingu
 • - Rozliczania FV za naprawy wystawione przez współpracujące serwisy na IGL
 • - Decyzje o wypłacie odszkodowania przez TU

Rozliczenie umów po szkodzie

801 199 199 (wybierz 5)

dzialubezpieczen@idealeasing.pl

 

 • - Rozliczenia umów po szkodzie całkowitej/kradzieżowej
 • - Zwrot odszkodwań po szkodzie częściowej

Ubezpieczenia

801 199 199 (wybierz 6)

Pojazdy: ubezpieczenia@ideagetin.pl

 

Pojazdy (polisy obce): ubezpieczeniaobce@ideagetin.pl

 

Maszyny i urządzenia: majatek.ubezpieczenia@idealeasing.pl

 

 • - Informacje dotyczące zawierania nowej polisy oraz aktualnej oferty i zakresu ubezpieczenia
 • - Wystawianie polis wznowieniowych
 • - Zlecenia korekt faktur w związku ze zmianą wysokości składki
 • - Kwestie dotyczące stawek ubezpieczeniowych lub konieczności zastosowania ubezpieczenia
 • - Wnioski o zwrot niewykorzystanej części składki
 • - Wnioski o zmianę formy płatności w polisach
 • - Obsługa procesu ubezpieczenia obcego: weryfikacja wniosków o obce, wydawanie decyzji, weryfikacja polis, weryfikacja opłacenia składki

Monitoring i windykacja

801 199 199 (wybierz 7)

inkaso@ideagetin.pl

 

 • - Umowy wypowiedziane
 • - Wznowienia umów
 • - Windykacja przedmiotów

Koordynatorzy rejestracji

rejestracje@ideagetin.pl

 

Tel. 71 33 44 265

 

 • - Zgłaszanie dokonywania zmian w dowodach rejestracyjnych pojazdów i ich wymiany
 • - Wyrobienie duplikatów, wtórników dokumentów i tablic rejestracyjnych

 

Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015