Komunikacyjne - obowiązujące do 30.09.2018

 

Warta

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Moto-Assistance

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Warta Moto-Assistance

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco i Kradzieży dla Flot Samochodowych

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco i Kradzieży dla Flot Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Komunikacyjne

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW Komunikacyjne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zielona Karta

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Zielona Karta

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zielona Karta - obowiązujące od 01.10.2018 do 18.10.2020

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Auto-Szyba

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Warta Auto-Szyba

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Auto-Szyba - obowiązujące do 30.06.2021 


Compensa - obowiązujące do 16.06.2019

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów - Compensa Komunikacja

Informacja o istotnych postanowieniach OWU - Compensa Komunikacja

        Warunki Szczególne Ubezpieczenia Auto Casco (AC)

 
Compensa - obowiązujące do 17.06.2019 do 14.09.2020

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów - Compensa Komunikacja

Ubezpieczenie pojazdów dla flot i leasingów

 
Hestia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC i HCA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HCA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

 

PZU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Auto Korporacyjne AC

zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU Auto Korporacyjne AC

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Auto Pomoc

zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU Auto Pomoc

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU NW

zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU NW

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Zielona Karta

zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU Zielona Karta

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Auto Szyba

zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU Auto Szyba

 

Assistance - obowiązujące do 30.09.2018

Warunki Ubezpieczenia Car Assistance

Warunki Ubezpieczenia Van Assistance

Warunki Ubezpieczenia Truck Assistance

 

Assistance - obowiązujące do 13.05.2020

Warunki Ubezpieczenia Car Assistance

Warunki Ubezpieczenia Van Assistance

Warunki Ubezpieczenia Truck Assistance

 

Majątkowe

Warunki Ubezpieczenia mienia - TU Europa

Warunki Ubezpieczenia mienia - Compensa

Warunki Ubezpieczenia mienia podstawowe - Hestia - obowiązujące do 27.09.2018

Warunki Ubezpieczenia mienia rozszerzone - Hestia - obowiązujące do 27.09.2018

 

PPI

Warunki Ubezpieczenia PPI - Open Life

Warunki Ubezpieczenia PPI - Hestia

Warunki Ubezpieczenia PPI - Compensa

Warunki Ubezpieczenia PPI - TUnŻ Europa - obowiązujące do 16.08.2020

 

Ochrona Prawna

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Ochrona Prawna Pojazdu - do 07.05.2020

Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015