Komunikacyjne

Warta

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Moto-Assistance.pdf

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Warta Moto-Assistance.PDF

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco i Kradzieży dla Flot Samochodowych.pdf

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco i Kradzieży dla Flot Samochodowych.pdf

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Komunikacyjne.pdf

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW Komunikacyjne.PDF

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zielona Karta.pdf

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Zielona Karta.PDF

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Auto-Szyba.pdf

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Warta Auto-Szyba.PDF

Compensa

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów - Compensa Komunikacja.pdf

Informacja o istotnych postanowieniach OWU - Compensa Komunikacja.pdf

Warunki Szczególne Ubezpieczenia Auto Casco (AC).pdf

Hestia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC.pdf

Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC i HCA.pdf.pdf

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HCA.pdf

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym.pdf

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów.pdf

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych.pdf

PZU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Auto Korporacyjne AC.pdf

zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU Auto Korporacyjne AC.pdf.pdf

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Auto Pomoc.pdf

zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU Auto Pomoc.pdf.pdf

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU NW.pdf

zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU NW.pdf.pdf

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Zielona Karta.pdf

zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU Zielona Karta.pdf.pdf

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Auto Szyba.pdf

zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU Auto Szyba.pdf.pdf

 

Zwyżki składki OC i stawek AC za szkody w ostatnich 12 miesiącach ochrony ubezpieczeniowej

Tabela zwyżek składki OC i stawek AC za szkody w ostatnich 12 miesiącach


Assistance

Warunki Ubezpieczenia Car Assistance.pdf

Warunki Ubezpieczenia Van Assistance.pdf

Warunki Ubezpieczenia Truck Assistance.pdf


Majątkowe

Warunki Ubezpieczenia mienia - TU Europa.pdf

Warunki Ubezpieczenia mienia - Compensa.pdf

Warunki Ubezpieczenia mienia podstawowe - Hestia.pdf

Warunki Ubezpieczenia mienia rozszerzone - Hestia.pdf


PPI

Warunki Ubezpieczenia PPI - Open Life.pdf

Warunki Ubezpieczenia PPI - Hestia.pdf

Warunki Ubezpieczenia PPI - Compensa.pdf

 


Ochrona Prawna

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Ochrona Prawna Pojazdu.pdf

 


Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015