Pytania i odpowiedzi dla Klientów

Połączenie Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A.


1. Czy w związku z połączeniem Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A. powinienem skontaktować się z nową spółką Idea Getin Leasing S.A. w sprawie mojej umowy?
Nie. Zmiana nie powoduje konieczności kontaktu ze spółką Idea Getin Leasing S.A. w celu aktualizacji dokumentów związanych z wcześniej zawartymi umowami.

 

2. Mam zawarte umowy zarówno w Idea Leasing S.A., jak i Getin Leasing S.A. Czy faktury będą przychodziły razem czy osobno?
Faktury będą przychodziły osobno, według zasad obowiązujących dotychczas w każdej ze spółek.

 

3. Zmieniła mi się nazwa/adres firmy. Posiadam umowy w Idea Leasing S.A. jak i Getin Leasing S.A. Czy muszę wysłać dwa zgłoszenia?
Wystarczy tylko jedno zgłoszenie. Zgłoszenie może być przesłane mailem na dane teleadresowe Idea Leasing S.A. lub Getin Leasing S.A. Zmiana danych będzie zrealizowana dla wszystkich umów zawartych z tymi spółkami.

 

4. Czy składając wniosek o wydanie opinii na temat umów zawartych z Idea Leasing S.A. otrzymam automatycznie opinię na temat umów zawartych z Getin Leasing S.A., czy też muszę napisać dwa osobne wnioski?
Nie ma konieczności wysyłania dwóch osobnych wniosków. Dla wygody naszych Klientów, wystawimy jedną opinię dotyczącą umów zawartych z Idea Leasing S.A., jak i Getin Leasing S.A.

 

5. Czy będę mógł regulować płatności wynikające z zawartych przeze mnie umów w Getin Leasing S.A. i Idea Leasing S.A. na jeden numer konta?
Numery rachunków pozostają bez zmian. Wpłat należy dokonywać na numery rachunków, które są wskazane na fakturach.

 

6. Czy trzeba będzie przerejestrowywać pojazdy w związku ze zmianą nazwy leasingodawcy?
Połączenie Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A. nie powoduje konieczności aktualizacji dokumentów w trakcie trwania umowy, ani sporządzania aneksów, dlatego nasi Klienci nie będą musieli przerejestrowywać pojazdów.

 

7. Mam zawartą umowę w Idea Leasing S.A. jak i Getin Leasing S.A. – czy mogę dzwonić na numer infolinii Idea Leasing S.A. ze wszystkimi sprawami dotyczącymi np. doposażenia do umowy zawartej za pośrednictwem Getin Leasing S.A.?
Tak, niezależenie od wybranego numeru infolinii (dawnej Idea Leasing S.A. lub Getin Leasing S.A.), Konsultanci Idea Getin Leasing S.A. udzielą naszym Klientom wszystkich niezbędnych informacji i każde zgłoszenie zostanie przyjęte do realizacji.

 

8. Do umów podpisanych z Getin Leasing S.A. posiadam dostęp do portalu Bank Kierowcy, a do umów podpisanych z Idea Leasing S.A. na Portalu Klienta Idea Leasing. Czy teraz będę widział wszystkie umowy na obu portalach?
W obu portalach dotyczących umów zawartych wcześniej z Idea Leasing S.A. lub Getin Leasing S.A. widoczne będą dane dotyczące umów zawartych z pierwotną spółką. Na stronie Banku Kierowcy – dla  umów zawartych z Getin Leasing S.A., a na stronie Portalu Klienta Idea Leasing – dla umów zawartych z Idea Leasing S.A.

 

9. Czy będą sporządzane aneksy do już zawartych umów w związku połączeniem Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A.?
Połączenie Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A. nie powoduje konieczności stosowania aneksów do już zawartych umów. Naszych klientów będą obowiązywały warunki umowy zawarte z pierwotną spółką.

 

10. Czy będą sporządzane aneksy do polis ubezpieczeniowych w związku połączeniem Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A.?
Połączenie Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A. nie powoduje konieczności stosowania aneksów do już zawartych umów.

 

11. W jakiej formie mogę wydać dyspozycję przeksięgowania wpłaty dokonanej do umowy zawartej z Idea Leasing S.A. na rachunek umowy zawartej z Getin Leasing S.A.?
Wpłaty dla umów zawartych w Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A. są kierowane na odpowiednie numery rachunków bankowych, dlatego niezbędna jest dyspozycja pisemna (może być dostarczona pocztą elektroniczną w formie skanu) ze wskazaniem kwoty i numeru rachunku, na który powinna zostać przekazana oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

 

12. Czy po zakończeniu umowy leasingu nie będę miał problemu z przerejestrowaniem samochodu?
Po zakończeniu umowy leasingu pracownicy Idea Getin Leasing S.A. skontaktują się z Klientami w celu przekazania kompletu dokumentów niezbędnych do przerejestrowania pojazdu.

 

13. Czy można dokonać zgłoszenia szkody dotyczącej przedmiotu umowy zawartej z Idea Leasing S.A. poprzez asystę szkodową Getin Leasing S.A.?
W celu sprawnego załatwienia sprawy, dla umów zawartych z Idea Leasing S.A. zgłoszenie powinno trafić do Biura Likwidacji Szkód, a dla umów zawartych z Getin Leasing S.A. poprzez Asystę szkodową.

 

14. Czy mam prawo wypowiedzenia umowy, jeżeli nie zgadzam się na połączenie Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A.?
Połączenie Idea Leasing S.A. z Getin Leasing S.A. nie powoduje powstania prawa do wypowiedzenia umowy. Wszystkie umowy zawarte z Idea Leasing S.A. lub Getin Leasing S.A. przed 1 lutym 2018 r. pozostają w mocy i obowiązują przez określony w nich okres.

 

15. Jakie będą dane rejestrowe nowej Spółki?
Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42b, 53-611 Wrocław, nr KRS 0000307665, NIP 5213482474, REGON 141374292.

 

16. Jaki jest cel połączenia?
Głównym celem połączenia Spółek jest stworzenie sprawnej, ambitnej organizacji, która będzie wspierała rozwój przedsiębiorczości w Polsce, proponując firmom elastyczne i konkurencyjne finansowanie środków trwałych oraz przejrzyste zasady współpracy przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi Klienta.

 

Jeśli nie odpowiedzieliśmy na Twoje pytanie, skontaktuj się z nami!

 

- Kontakt dla Klientów, którzy zawarli umowy z Idea Leasing S.A.
Infolinia: 801 199 199
E-mail: klient@ideagetin.pl
Zapraszamy do kontaktu w dniach roboczych w godz. 8:00-17:00

 

- Kontakt dla Klientów, którzy zawarli umowy z Getin Leasing S.A.
Infolinia: 32 604 30 20
E-mail: dop@ideagetin.pl
Zapraszamy do kontaktu w dniach roboczych w godz. 8:00-18:00

Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015