TABELA OPŁAT I PROWIZJI (TOiP)

UWAGA!
Dotyczy opłaty nr 19
Opłata za podjęcie czynności w związku z niedostarczeniem polisy indywidualnej w terminie określonym w Ogólnych Warunkach Umowy dotyczy umów zawartych z Idea Leasing SA przed 01.04.2015.

 

Tabela Opłat i Prowizji (.pdf)