Klienci Idea Getin Leasing korzystają z szerokiej oferty produktów ubezpieczeniowych, które chronią ich bezpieczeństwo i mienie w razie niespodziewanych zdarzeń.

 

Proponujemy szeroki wachlarz produktów, zarówno w zakresie ochrony samego przedmiotu leasingu, jak i w przypadkach losowych dotyczących zdrowia i życia leasingobiorców. Współpracujemy z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i partnerami biznesowymi, oferując nowoczesne produkty ubezpieczeniowe oraz produkty dodatkowe.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczeń >>>


Nasza oferta:

 • Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, Zielona Karta, Assistance)
 • Ubezpieczenie Idea Getin Leasing Assistance
 • GAP
 • Ubezpieczenie majątkowe
 • Ubezpieczenie od utraty mobilności
 • Ubezpieczenie spłaty raty
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej

 


 

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, Zielona Karta, Assistance)

Ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów nowych i używanych są obligatoryjne. Składają się z pakietów OC, AC, NW zawieranych na okres roku bądź na kilka lat (ubezpieczenia wieloletnie).

 


Ubezpieczenie Idea Getin Leasing Assistance

Ubezpieczenie Idea Getin Leasing Assistance dostępne jest w trzech opcjach, w zależności od rodzaju pojazdu Klienta:


a)    Car Assistance – dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej < 3,5 tony,
b)    Van Assistance – dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej macie całkowitej < 3,5 tony,
c)    Truck Assistance – dla samochód ciężarowych i dostawczych o masie całkowitej > 3,5 tony, naczep, przyczep, autobusów, o dopuszczalnej masie całkowitej < 44 ton.

 

Assistance to usługa, która polega na zorganizowaniu natychmiastowej i profesjonalnej pomocy w przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie Idea Getin Leasing Assistance dostępne jest w dwóch atrakcyjnych wariantach: Standard lub Premium.

 

W zależności od opcji oraz wybranego wariantu ubezpieczenie Idea Getin Leasing Assistance zapewnia m.in.:

 

 • pojazd zastępczy  (w przypadku Van Assistance podstawiany jest pojazd tej samej klasy, o tej samej zabudowie, co pojazd, z którego korzysta Klient),
 • holowanie do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi lub warsztatu,
 • dostarczenie paliwa,
 • pomoc w przypadku awarii ogumienia,
 • odbiór pojazdu po naprawie,
 • podnoszenie pojazdu lub wyciągnięcie pojazdu na drogę,
 • pomoc w przeładunku,
 • organizację i pokrycie kosztów kierowcy zastępczego,
 • zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasażerów.

 

Profesjonalna pomoc świadczona jest na terenie Polski oraz Europy.

 


GAP

Umowa zawarta w wariancie GAP to komfort i bezpieczeństwo Klienta w przypadku wystąpienia szkody całkowitej / utraty pojazdu. Wyróżniamy dwie opcje:

 
•    GAP dla pojazdów rejestrowalnych
Jest to wariant umowy leasingu / pożyczki, dzięki któremu w przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty przedmiotu pokrywana jest różnica pomiędzy wartością fakturową pojazdu (GAP fakturowy) lub wartością pojazdu uwzględnioną na polisie AC (GAP Casco) a odszkodowaniem wypłaconym z tytułu polisy AC.


•    GAP dla przedmiotów nierejestrowalnych
Jest to wariant umowy leasingu / pożyczki, dzięki któremu w przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty przedmiotu pokrywane jest 20% wartości fakturowej przedmiotu (GAP Indeksowy).

 


Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw jest jednym z najważniejszych produktów ubezpieczeniowych dla firm.  To ubezpieczenie przedmiotów leasingu / pożyczki / najmu, które nie podlegają rejestracji. Polisa obejmuje ochronę mienia od wszystkich rodzajów ryzyka, m.in. od:
•    ognia,
•    zniszczenia,
•    kradzieży,
•    awarii,

oraz wiele innych zdarzeń wymienionych w warunkach ubezpieczenia, a także takich zdarzeń, które ubezpieczyciel nie wskazał jako wyłączone z odpowiedzialności.

  


Ubezpieczenie od utraty mobilności

Ubezpieczenie rekompensuje straty wynikłe w wyniku zdarzeń losowych. Gwarantuje uproszczone zasady wypłaty świadczeń, zapewniające ciągłość działania firmy. Ubezpieczenie zapewnia ubezpieczonemu przedsiębiorcy:


•    natychmiastowe wsparcie finansowe w przypadku utraty prawa jazdy przez wskazanego pracownika,
•    pomoc finansową w sytuacji odwołania/opóźnienia lotu krajowego lub odwołania/opóźnienia przejazdu koleją,
•    kompleksową ochronę prawną w przypadku zatrzymania prawa jazdy - refundację kosztów związanych np. z wynajęciem adwokata, kosztów i opłat sądowych do 10 000 zł,
•    umożliwia wybór adwokata lub radcy prawnego,

•    zapewnia bezpłatną asystę prawną również na telefon - m.in. informacje i konsultacje prawne, opinie prawne, przygotowanie dokumentów i opinii prawnych, pomoc przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu opóźnienia lub odwołania lotu krajowego lub przejazdu koleją (w języku polskim i angielskim).

 

pobierz ulotkę


Ubezpieczenie spłaty raty

Ubezpieczenie umożliwia całkowitą spłatę zobowiązań z umowy leasing/pożyczki w przypadku poważnej choroby lub śmierci Ubezpieczonego lub pokrycie równowartości trzech kolejnych rat leasingu/pożyczki w przypadku hospitalizacji w wyniku COVID-19 albo OIOM w wyniku nieszczęśliwego wypadku dla pracowników pełniących funkcje w służbach medycznych oraz służbach porządkowych. Korzyści wynikające z ubezpieczenia:

•    bezpieczeństwo finansowe dla Ubezpieczonego i jego bliskich,
•    suma ubezpieczenia nawet do 600 000 zł,
•    przy poważnym zachorowaniu – dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie 50 000 zł, pozwalające na spokojny powrót do zdrowia,
•    w przypadku związanej z COVID-19 hospitalizacji powyżej 7 dni wsparcie finansowe w kwocie równej sumie trzech kolejnych rat leasingu/pożyczki, łącznie nie więcej niż 9000 zł,
•    prosty sposób przystąpienia do ubezpieczenia bez badań lekarskich na podstawie krótkiej ankiety medycznej o stanie zdrowia, zawartej w Deklaracji zgody,
•    okres ubezpieczenia nawet do 10 lat,
•    szybka realizacja świadczeń na podstawie standardowych dokumentów,
•    koszt ubezpieczenia doliczony do rat umowy leasingu/pożyczki.


pobierz ulotkę 


Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów ochrony prawnej, reprezentacji interesów prawnych ubezpieczonego lub uprawnionego oraz pokrycie kosztów, opłat i wydatków prawnych związanych z wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego w związku z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu mechanicznego.
 

Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015