Proponujemy szeroki wachlarz produktów, zarówno w zakresie ochrony samego przedmiotu leasingu, jak i w przypadkach losowych dotyczących zdrowia i życia Leasingobiorców.

Współpracujemy z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i partnerami biznesowymi, oferując nowoczesne produkty ubezpieczeniowe oraz inne produkty dodatkowe.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń >>>


Nasza oferta:

 • Ubezpieczenia komunikacykne (OC, AC, NW, Zielona Karta, Assistance)
 • Europ Assistance
 • Truck Assistance
 • Ubezpieczenie GAP
 • Ubezpieczenie PPI (Payment Protection Insurance)
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej
 • Ubezpieczenie majątkowe

 


Europ Assistance

To ubezpieczenie samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Obejmuje teren Polski i Europy. W zależności od wariantu zapewnia m.in. pojazd zastępczy, holowanie do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi lub warsztatu, dostarczenie paliwa, zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasażerów, odbiór pojazdu po naprawie, organizację i pokrycie kosztów kierowcy zastępczego.

 


Truck Assistance

Ubezpieczenie pojazdów ciężarowych (wraz z naczepą lub przyczepą), dostawczych, naczep, przyczep oraz autobusów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 44 t. Obejmuje teren Polski i Europy. Zapewnia m.in. podnoszenie pojazdu lub wyciągnięcie pojazdu na drogę, holowanie do najbliższej stacji obsługi, zakwaterowanie w hotelu, pomoc w przeładunku czy kierowcę zastępczego. W wariancie Premium  obejmuje  m.in.  pomoc w przypadku awarii ogumienia czy braku paliwa.

 


Ubezpieczenie GAP

Jest to ubezpieczenie od straty finansowej, które w przypadku szkody całkowitej pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową pojazdu (GAP fakturowy) lub wartością pojazdu na polisie AC z dnia zawarcia ubezpieczenia GAP (GAP Casco) a odszkodowaniem wypłaconym z tytułu polisy AC. Ubezpieczenie GAP przeznaczone jest dla pojazdów rejestrowalnych.

 


Ubezpieczenie Payment Protection Insurance (ubezpieczenie spłaty zadłużenia)

Dzięki temu ubezpieczeniu Klient ma gwarancję ciągłości spłaty rat leasingowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników losowych uniemożliwiających regulowanie należności wynikających z umowy leasingu. Zabezpiecza Leasingobiorcę, jego rodzinę bądź wspólników przed finansowymi skutkami takich zdarzeń jak: czasowa niezdolność do pracy, pobyt w szpitalu oraz śmierć.

 


Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie swoim zakresem obejmuje ochronę prawną:

 • przy dochodzeniu odszkodowań,
 • umów w związku z ubezpieczonymi pojazdami,
 • w sprawach karnych,
 • w sprawach związanych z prawem jazdy i dowodem rejestracyjnym.

 

Pokrywa m.in. koszty: wynagrodzenia jednego adwokata, sądowe (łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w postępowaniu sądowym oraz kosztami postępowania egzekucyjnego), usług rzeczoznawców w zakresie wyceny ubezpieczonego pojazdu, tłumaczenia dokumentów potrzebnych do obrony interesów prawnych ubezpieczonego za granicą.

 


Ubezpieczenie  majątkowe

Jest to ubezpieczenie przedmiotów leasingu niepodlegających rejestracji. Polisa obejmuje ochronę mienia od wszystkich rodzajów ryzyka, m.in. od ognia, zniszczenia i kradzieży. Klient ma możliwość opłacenia składki jednorazowo lub w rocznych ratach.

 


 

 

Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015