Zarząd Idea Leasing SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAREK BAUER – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Idea Leasing SA i Getin Leasing SA.

 

Marek Bauer jest absolwentem Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster (Niemcy), gdzie uzyskał tytuł zawodowy Diplom-Kaufmann na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem. Posiada ponad 20-letnie eksperckie doświadczenie w sektorze usług finansowych.

 

W latach 1996-2000 r. zajmował się doradztwem gospodarczym oraz koordynacją projektów w polskich i niemieckich instytucjach consultingowych. Uczestniczył w projektach z zakresu fuzji i przejęć spółek oraz wejścia na nowe rynki. W latach 2000-2014 związany z VB Leasing - początkowo jako Key Account Manager, a następnie Prokurent i Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, gdzie odpowiadał za kształtowanie portfela kredytowego spółki, zarządzanie ryzykiem finansowym i wdrożenie Umowy Kapitałowej Basel II. Od 2007 roku piastował stanowisko Członka Zarządu, odpowiedzialnego w spółce m.in. za zarządzanie ryzykiem, finanse i rachunkowość, PR, IT i administrację umów. Po nabyciu przez Idea Leasing SA 100 proc. akcji VB Leasing Polska SA, 1 lipca 2015 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w spółkach Idea Leasing SA (biznes leasingowy i pożyczkowy) oraz Idea Fleet SA (działalność flotowa). Odpowiadał za jedną z największych konsolidacji polskiego rynku leasingu: VB Leasing SA i Idea Leasing SA.

 

W 2016 i 2017 roku znalazł się w prestiżowym gronie 25 Najlepszych Menedżerów w Finansach (Gazeta Finansowa, Magazyn Ekonomiczny Home&Market).

   

 

GRZEGORZ DZIOK – Wiceprezes Zarządu

 

Grzegorz Dziok to menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w segmencie usług finansowych w Polsce. Ekspert branży leasingowej. Karierę zawodową rozpoczął w Europejskim Funduszu Leasingowym, od stanowiska doradcy leasingowego. Następnie zdobywał doświadczenia zawodowe m.in. jako Prezes w Spółce Brokerskiej MGT Sp. z o.o. Związany z Idea Leasing S.A. od samego początku jej istnienia, początkowo jako Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu (od 2012 r.), a od 2015 r. jako wiceprezes Zarządu Spółki, odpowiedzialny za obszar handlowy.

 

Kompetencje Grzegorza Dzioka obejmują także znajomość i zarządzanie biznesem flotowym - w wyspecjalizowanej spółce Idea Fleet S.A. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu. Od listopada 2017 r. jest także członkiem Zarządu Getin Leasing SA.

 

 

 

 

 

 

MAREK KACZAŁKO – Członek Zarządu

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył podyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej na kierunku Bankowość i Finanse oraz Rachunkowość. Jest również absolwentem studiów MBA prowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu (National Louis University w Chicago) oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. W latach 2000-2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. m.in. jako Dyrektor Departamentu Prawnego. Od 2005 do końca 2016 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego w Getin Noble Bank SA.

 

Jako członek Zarządu Idea Leasing SA odpowiada w szczególności za obszar prawny. Jako członek Zarządu Getin Leasing SA odpowiada za obszar prawny, windykację, audyt, IT, ubezpieczenia oraz ryzyko operacyjne. Jest także wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Getin Fleet SA oraz członkiem Rady Nadzorczej Banku Polskich Inwestycji SA.

 

 

 

 

 

 

 

ANETA SKRODZKA-KSIĄŻEK – Członek Zarząd

 

Aneta Skrodzka-Książek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku "Finanse i Bankowość", przez kilkanaście lat była związana z firmą audytorską KPMG, w Polsce, Rosji oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ponadto, posiada kilkuletnie doświadczenie Dyrektora Komórki Audytu Wewnętrznego Banku Nordea obejmującego Polskę, Rosję oraz Kraje Bałtyckie. Posiada uprawnienia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), tytuł Biegłego Rewidenta wydany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz CPA (Certified Public Accountant) wydanym przez instytut AICPA (American Institute of CPAs) w USA.

 

Aneta Skrodzka-Książek jest związana z Grupą Kapitałową Idea Banku od stycznia 2015 roku. Od 1 lipca 2015 roku jest Członkiem Zarządu Idea Bank SA, pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych podmiotów, w których Idea Bank posiada zaangażowania kapitałowe.

 

Od 2017 roku jest członkiem Zarządu Idea Leasing SA oraz Getin Leasing SA, w których odpowiada za obszar finansów, sprawozdawczości finansowej oraz controllingu.

 

 

 

 

 

 

 

 

LECH STABISZEWSKI – Członek Zarządu

 

Lech Stabiszewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość oraz Rachunkowość i Auditing. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w zakresie wyceny nieruchomości. W latach 2002-2003 pracował w Departamencie Kredytów Komercyjnych RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego SA. Od 2004 roku związany z VB Leasing Polska SA. Od 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem, a od 2010 roku także Prokurenta Spółki. W 2015 roku mianowany Dyrektorem Zarządzającym obszarem ryzyka, monitoringu i windykacji oraz sprzedaży poleasingowej. Współpracując ze Związkiem Polskiego Leasingu i firmami z branży, wielokrotnie nagradzany za zaangażowanie w budowę systemu przeciwdziałania fraudom i wymiany informacji o finansowanych przedmiotach leasingu.

 

Po nabyciu w 2015 r. przez Idea Leasing SA 100 proc. akcji VB Leasing Polska SA został powołany na stanowisko Członka Zarządu Idea Leasing SA, odpowiedzialnego w spółce m.in. za zarządzanie ryzykiem, IT, monitoring i windykację, a także sprzedaż poleasingową. Jest także członkiem Zarządu Getin Leasing SA, gdzie odpowiada za zarządzanie ryzykiem.

 

 

Rada Nadzorcza Idea Leasing SA

 
dr Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tobiasz Bury – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Remigiusz Baliński – Członek Rady Nadzorczej
Izabela Lubczyńska – Członek Rady Nadzorczej

Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015